Documente ale comisiilor parlamentare
9 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9 octombrie 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la proiectul de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară
Comisia pentru bugete
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19 martie 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la recomandarea adresată SEAE și Consiliului privind reexaminarea din 2013 a organizării și funcționării SEAE
Comisia pentru control bugetar
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9 februarie 2012
pdf  word 
AVIZ
referitor la impactul deconcentrării gestionării de către Comisie a asistenței externe de la serviciile sale centrale către delegații
Comisia pentru control bugetar
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30 mai 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2 mai 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind subscrierea de noi acțiuni de către Uniunea Europeană în capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în urma deciziei de majorare a acestuia
Comisia pentru bugete
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15 aprilie 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15 septembrie 2010
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare
Comisia pentru bugete
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1 iulie 2010
pdf  word 
AVIZ
referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind organizarea și funcționarea Serviciului european pentru acțiune externă
Comisia pentru control bugetar
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9 aprilie 2010
pdf  word 
AVIZ
referitor la sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare
Comisia pentru bugete
Notă juridică