Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 9 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9. októbra 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení
Výbor pre rozpočet
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19. marca 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k odporúčaniu ESVČ a Rade o hodnotení organizácie a fungovania ESVČ uskutočnenom v roku 2013
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9. februára 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k preneseniu právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie a jeho vplyvu na poskytovanie pomoci
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30. mája 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2. mája 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o upísaní ďalších podielov na kapitáli Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Európskou úniou v dôsledku rozhodnutia zvýšiť tento kapitál
Výbor pre rozpočet
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15. apríla 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15. septembra 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce
Výbor pre rozpočet
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1. júla 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rozhodnutia Rady o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9. apríla 2010
pdf  word 
STANOVISKO
o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v súvislosti s hospodárskou obnovou
Výbor pre rozpočet
Právne oznámenie