Dokumenti parlamentarnih odborov
Rezultati: 9 za besede: "7. mandat, Kalfin Ivailo"  
Ivailo Kalfin
PE 516.802v02-00
9. oktobra 2013
pdf  word 
MNENJE
o osnutku medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju
Odbor za proračun
Ivailo Kalfin
PE 504.205v02-00
19. marca 2013
pdf  word 
MNENJE
o priporočilu Evropski službi za zunanje delovanje in Svetu v zvezi s pregledom organizacije in delovanja te službe v letu 2013
Odbor za proračunski nadzor
Ivailo Kalfin
PE 478.359v02-00
9. februarja 2012
pdf  word 
MNENJE
o učinku dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči s sedeža Komisije na njene delegacije na dostavo pomoči
Odbor za proračunski nadzor
Ivailo Kalfin
PE 460.955v02-00
30. maja 2011
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Ivailo Kalfin
PE 460.940v02-00
2. maja 2011
pdf  word 
MNENJE
o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vpisu dodatnih deležev v kapitalu Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) s strani Evropske unije zaradi sklepa o povečanju tega kapitala
Odbor za proračun
Ivailo Kalfin
PE 456.881v04-00
15. aprila 2011
pdf  word 
MNENJE
o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Ivailo Kalfin
PE 443.153v03-00
15. septembra 2010
pdf  word 
MNENJE
o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Svetao spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja
Odbor za proračun
Ivailo Kalfin
PE 441.269v03-00
1. julija 2010
pdf  word 
MNENJE
o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje
Odbor za proračunski nadzor
Ivailo Kalfin
PE 439.962v02-00
9. aprila 2010
pdf  word 
MNENJE
o dolgoročni vzdržnosti javnih financ za okrevajoče gospodarstvo
Odbor za proračun
Pravno obvestilo