Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ford Vicky"  
Vicky Ford
PE 516.706v02-00
7. novembra 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k správe o plnení v roku 2013: rozvoj a uplatňovanie technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého v Európe
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie