Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Бинев Слави"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Подобряване на мобилността на работниците чрез подобряване на преносимостта на правата на допълнителна пенсия (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-15
вторник, 15 април 2014 г.
html 
Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
P7_CRE-REV(2014)04-14
понеделник, 14 април 2014 г.
html 
Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана - Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Програмата „Коперник“ (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Европейската агенция за ГНСС (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Оценка и определяне на приоритетите в отношенията между ЕС и държавите от Източното партньорство (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Информация, придружаваща паричните преводи - Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Документите за регистрация на превозни средства (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация