Разисквания
306 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Brons Andrew Henry William"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Удължаване на задържането от страна на държавите членки на незаконно пребиваващи граждани на трети държави отвъд 18-месечния период в нарушение на директивата за връщане (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-17
четвъртък, 17 април 2014 г.
html 
Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства - Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси - Система на собствените ресурси - Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Безопасността на потребителските продукти - Надзора на пазара на продукти - Защита на потребителите при услугите от общ интерес (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-15
вторник, 15 април 2014 г.
html 
Законодателство в обласста на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита - Здравеопазване на животните - Защитни мерки срещу вредителите по растенията (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-14
понеделник, 14 април 2014 г.
html 
Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
P7_CRE-REV(2014)04-14
понеделник, 14 април 2014 г.
html 
Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана - Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Положението в Иран (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-03
четвъртък, 3 април 2014 г.
html 
Подготовка за заседанието на Европейския съвет (20-21 март 2014 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация