Συζητήσεις
39 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "5η Κοινοβουλευτική, De Keyser Véronique"  
1 2 3 4
Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2003), πολιτική της ΕΕ
P5_CRE(2004)04-21
Τετάρτη 21 Απριλίου 2004
html 
Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013
P5_CRE(2004)04-20
Τρίτη 20 Απριλίου 2004
html 
Ψηφοφορίες
P5_CRE(2004)03-30
Τρίτη 30 Μαρτίου 2004
html 
Εκλογές στο Ιράν
P5_CRE(2004)02-12
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2004
html 
Ψηφοφορίες
P5_CRE(2004)01-14
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2004
html 
Προετοιμασίες ενόψει της 60ης συνόδου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
P5_CRE(2004)01-14
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2004
html 
Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ιράν μετά τον σεισμό
P5_CRE(2004)01-13
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2004
html 
Φάρμακα
P5_CRE(2003)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2003
html 
Παρεμβάσεις επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P5_CRE(2003)12-15
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2003
html 
Πακέτο “Επιδοτήσεις” (κοινοτικά προγράμματα δράσης και προώθησης)
P5_CRE(2003)11-20
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2003
html 
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου