Diskusijos
Rezultatas (-ai) "38" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, De Backer Philippe"  
1 2 3 4
Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos (Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos (Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009) (diskusijos) (2)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Europos ilgalaikių investicijų fondai (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Bendrijoje vežimui naudojamų kelių transporto priemonių matmenys ir masė (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-14
Pirmadienis, 2014 m. balandžio 14 d.
html 
Bendrijoje vežimui naudojamų kelių transporto priemonių matmenys ir masė (diskusijos) (2)
P7_CRE-REV(2014)04-14
Pirmadienis, 2014 m. balandžio 14 d.
html 
Palankios sąlygos darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigtose įmonėse (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-14
Pirmadienis, 2014 m. balandžio 14 d.
html 
Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas (A7-0482/2013 - Philippe De Backer) (balsavimas)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje - Bendrosios rinkos valdymas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2014 m. metinėje augimo apžvalgoje - Bendrosios rinkos valdymas (diskusijos) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Keleivinio geležinkelių transporto paslaugos - Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas - Europos geležinkelio agentūra - Bendra Europos geležinkelių erdvė - Geležinkelių sauga - Geležinkelių sistemos sąveika (diskusijų tęsinys)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
1 2 3 4
Teisinis pranešimas