Diskusijos
Rezultatas (-ai) "412" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, McGuinness Mairead"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema - Indėlių garantijų sistemos (diskusijos)
P7_CRE-PROV(2014)04-15
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d.
html 
Europos verslo centrai Azijoje (diskusijos)
P7_CRE-PROV(2014)03-13
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d.
html 
Skumbrių žvejyba šiaurės rytų Atlante - Paprastojo vilkešerio išsaugojimas (diskusijos)
P7_CRE-PROV(2014)03-13
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d.
html 
Tarptautinė Honkongo konvencija dėl saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo (A7-0166/2014 - Carl Schlyter)
P7_CRE-PROV(2014)03-13
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d.
html 
Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (diskusijos)
P7_CRE-PROV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (diskusijos) (2)
P7_CRE-PROV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Humanitarinis ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimas saugoti vaikus (A7-0160/2014 - Judith Sargentini)
P7_CRE-PROV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-PROV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-PROV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-PROV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas