Dibattiti
61 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Hassi Satu"  
1 2 3 4 5 6 7
Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni, l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi kimiċi, kif ukoll ir-restrizzjonijiet applikabbli għal dawn is-sustanzi (REACH) skont l-Anness XVII (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)05-07
Il-Ħamis, 7 ta' Mejju 2009
html 
Indikazzjoni, permezz tat-tikkettar u ta' informazzjoni standard dwar il-prodotti, tal-konsum ta' enerġija u ta' riżorsi oħra tal-prodotti marbuta mal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)05-05
It-Tlieta, 5 ta' Mejju 2009
html 
Regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta' l-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)04-24
Il-Ġimgħa, 24 t'April 2009
html 
Rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati ma' l-enerġija (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)04-23
Il-Ħamis, 23 t'April 2009
html 
Skema ta' Ekotikketta Komunitarja - Il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)04-02
Il-Ħamis, 2 t'April 2009
html 
Prodotti ġodda ta' l-ikel (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)03-24
It-Tlieta, 24 ta' Marzu 2009
html 
Sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)03-24
It-Tlieta, 24 ta' Marzu 2009
html 
Rapport Annwali (2007) dwar l-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-CFSP - Strateġija Ewropea ta' Sigurtà u l-ESDP - L-irwol tan-NATO fl-arkitettura ta' sigurtà tal-UE (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)02-18
L-Erbgħa, 18 ta' Frar 2009
html 
2050: Il-futur jibda llum - rakkomandazzjonijiet għall-politika futura integrata tal-UE dwar il-bidla fil-klima (dibattitu)
P6_CRE-REV(2009)02-04
L-Erbgħa, 4 ta' Frar 2009
html 
L-isforz ta’ l-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet b'effett ta' serra (dibattitu)
P6_CRE-REV(2008)12-16
It-Tlieta, 16 ta' Diċembru 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7
Avviż legali