Debatten
69 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, van Nistelrooij Lambert"  
1 2 3 4 5 6 7
Groenboek territoriale cohesie en stand van de discussie over de hervorming van het cohesiebeleid - Beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen - Stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode - Complementariteit en coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling - Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: resultaten van onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's - Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid (debat)
P6_CRE(2009)03-24
Dinsdag 24 maart 2009
html 
Groenboek territoriale cohesie en stand van de discussie over de hervorming van het cohesiebeleid - Beproefde methoden op het gebied van regionaal beleid en obstakels voor de deelname aan de structuurfondsen - Stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode - Complementariteit en coördinatie van het cohesiebeleid met maatregelen voor plattelandsontwikkeling - Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: resultaten van onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's - Een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid (debat) (2)
P6_CRE(2009)03-24
Dinsdag 24 maart 2009
html 
Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2009) - Europees economisch herstelplan - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten - Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (debat)
P6_CRE(2009)03-11
Woensdag 11 maart 2009
html 
2050: De toekomst begint vandaag - Aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-klimaatbeschermingsbeleid (debat)
P6_CRE(2009)02-04
Woensdag 4 februari 2009
html 
Kaderrichtlijn duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen - Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (debat)
P6_CRE(2009)01-12
Maandag 12 januari 2009
html 
EFRO, ESF, Cohesiefonds (inkomstengenererende projecten) (debat)
P6_CRE(2008)12-15
Maandag 15 december 2008
html 
Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2007
P6_CRE(2008)11-20
Donderdag 20 november 2008
html 
Antwoord van de Europese Unie op de wereldwijde financiële crisis: follow-up van de informele Europese Raad van 7 november en van de Top van de G20 van 15 november 2008 - Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 (debat)
P6_CRE(2008)11-18
Dinsdag 18 november 2008
html 
Obstakels voor de hervorming van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (debat)
P6_CRE(2008)11-17
Maandag 17 november 2008
html 
Regeling van de werkzaamheden
P6_CRE(2008)10-20
Maandag 20 oktober 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7
Juridische mededeling