Debaty
Znaleziono 169 wynik(-i) dla "7 kadencja, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Sytuacja na Ukrainie (debata)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Zwalczanie przemocy wobec kobiet (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Wtorek, 25 lutego 2014 r.
html 
Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Wtorek, 4 lutego 2014 r.
html 
Przestrzeganie podstawowego prawa do swobodnego przepływu w UE (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Czwartek, 16 stycznia 2014 r.
html 
Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012–2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Wtorek, 14 stycznia 2014 r.
html 
Europejski Instrument Sąsiedztwa (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Środa, 11 grudnia 2013 r.
html 
Wolontariat i działalność wolontariuszy w Europie (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Wtorek, 10 grudnia 2013 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna