Debaty
Znaleziono 73 wynik(-i) dla "7 kadencja, Costa Silvia"  
1 2 3 4 5 6 7 8
Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (debata)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r.
html 
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (przepisy ogólne) - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (współpraca policyjna, zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz zarządzanie kryzysowe) - Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice zewnętrzne i wizy) (debata)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Środa, 12 marca 2014 r.
html 
Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom (debata)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Wtorek, 11 marca 2014 r.
html 
Sytuacja w Iraku (debata)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Środa, 26 lutego 2014 r.
html 
Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (ciąg dalszy debat)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Czwartek, 6 lutego 2014 r.
html 
Nielegalne migrantki w Unii Europejskiej (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Sytuacja w Syrii (debata)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Środa, 5 lutego 2014 r.
html 
Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji (debata)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Wtorek, 4 lutego 2014 r.
html 
Sankcje karne za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Wtorek, 4 lutego 2014 r.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8
Informacja prawna