Debatter
269 träff(ar) för "7:e valperioden, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni)
P7_CRE-PROV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Insättningsgarantisystem (A7-0216/2014 - Peter Simon)
P7_CRE-PROV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-PROV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
P7_CRE-PROV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-PROV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-PROV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (utsläpp från internationell luftfart) (debatt)
P7_CRE-PROV(2014)04-02
Onsdagen den 2 april 2014
html 
Inledande av ett samrådsförfarande för att tills vidare avbryta Cotonouavtalets tillämpning på Uganda och Nigeria mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet
P7_CRE-PROV(2014)03-13
Torsdagen den 13 mars 2014
html 
Säkerhet och människohandel i Sinai
P7_CRE-PROV(2014)03-13
Torsdagen den 13 mars 2014
html 
Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-PROV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande