Debatter
274 träff(ar) för "7:e valperioden, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Situationen i Nordkorea
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Domar på privaträttens område (A7-0052/2014 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europaparlamentet (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov - Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel - Systemet för Europeiska unionens egna medel - Genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdagen den 16 april 2014
html 
Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (A7-0247/2014 - Francesco Enrico Speroni)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Insättningsgarantisystem (A7-0216/2014 - Peter Simon)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande