Debatter
20 träff(ar) för "7:e valperioden, Soini Timo"  
1 2
En hållbar EU-politik för de nordligaste regionerna (debatt)
P7_CRE(2011)01-20
Torsdagen den 20 januari 2011
html 
Förberedelser inför Europeiska rådets möte (16-17 december 2010) - Upprätta en permanent krismekanism för att skydda euroområdets finansiella stabilitet (debatt)
P7_CRE(2010)12-15
Onsdagen den 15 december 2010
html 
Budget för 2011 (debatt)
P7_CRE(2010)11-23
Tisdagen den 23 november 2010
html 
Tvångsfördrivningar i Zimbabwe
P7_CRE(2010)10-21
Torsdagen den 21 oktober 2010
html 
Den europeiska strategin för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade regioner (debatt)
P7_CRE(2010)09-21
Tisdagen den 21 september 2010
html 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (debatt)
P7_CRE(2010)09-07
Tisdagen den 7 september 2010
html 
Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (debatt)
P7_CRE-REV(2010)07-07
Onsdagen den 7 juli 2010
html 
Arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (debatt)
P7_CRE(2010)06-15
Tisdagen den 15 juni 2010
html 
Synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling - Skapa en inre marknad för konsumenter och medborgare - Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning - Sammanhållningspolitikens bidrag till att uppnå Lissabonmålen och målen för EU2020 (debatt)
P7_CRE(2010)05-19
Onsdagen den 19 maj 2010
html 
Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska följas (debatt)
P7_CRE(2010)03-24
Onsdagen den 24 mars 2010
html 
1 2
Rättsligt meddelande