Разисквания
47 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Carlotti Marie-Arlette"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5
Mauritania (debate)
P6_CRE(2006)07-06
Thursday, 6 July 2006
html 
Work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2005 (debate)
P6_CRE(2006)04-06
Thursday, 6 April 2006
html 
Revision of the Cotonou Agreement and setting of the amount for the 10th EDF (debate)
P6_CRE(2006)03-22
Wednesday, 22 March 2006
html 
Fourth World Water Forum in Mexico City (16-22 March 2006) (debate)
P6_CRE(2006)03-13
Monday, 13 March 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)02-16
Thursday, 16 February 2006
html 
RC-B6-0119/2006
Explanations of vote
P6_CRE(2006)01-19
Thursday, 19 January 2006
html 
A6-0391/2005
Explanations of vote
P6_CRE(2006)01-18
Wednesday, 18 January 2006
html 
A6-0410/2005
Explanations of vote (2)
P6_CRE(2006)01-18
Wednesday, 18 January 2006
html 
RC-B6-0025/2006
Explanations of vote
P6_CRE(2005)12-15
Thursday, 15 December 2005
html 
Explanations of vote (2)
P6_CRE(2005)12-15
Thursday, 15 December 2005
html 
1 2 3 4 5
Правна информация