Rasprave
47 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Carlotti Marie-Arlette"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5
Explanations of vote
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
A6-0117/2009
Explanations of vote
P6_CRE(2009)03-24
Tuesday, 24 March 2009
html 
A6-0081/2009
Explanations of vote
P6_CRE(2009)02-05
Thursday, 5 February 2009
html 
A6-0513/2008
Explanations of vote
P6_CRE(2009)01-15
Thursday, 15 January 2009
html 
B6-0033/2009
Explanations of vote
P6_CRE(2008)10-21
Tuesday, 21 October 2008
html 
A6-0366/2008
Explanations of vote
P6_CRE(2008)09-24
Wednesday, 24 September 2008
html 
A6-0334/2008 | A6-0332/2008 | A6-0333/2008 | A6-0335/2008 | A6-0331/2008 | A6-0330/2008
Explanations of vote
P6_CRE(2008)09-23
Tuesday, 23 September 2008
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2008)09-04
Thursday, 4 September 2008
html 
RC-B6-0377/2008
Explanations of vote
P6_CRE(2008)07-10
Thursday, 10 July 2008
html 
B6-0347/2008
The work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2007 (debate) (debate)
P6_CRE(2008)06-04
Wednesday, 4 June 2008
html 
1 2 3 4 5
Pravna obavijest