Rasprave
47 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Carlotti Marie-Arlette"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5
Programming implementation of the 10th European Development Fund (debate)
P6_CRE(2008)04-22
Tuesday, 22 April 2008
html 
Programming implementation of the 10th European Development Fund (debate) (2)
P6_CRE(2008)04-22
Tuesday, 22 April 2008
html 
Second EU/Africa Summit (Lisbon, 8 and 9 December 2007) (debate)
P6_CRE(2007)12-11
Tuesday, 11 December 2007
html 
EU-Africa relations (debate)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2007)09-27
Thursday, 27 September 2007
html 
RC-B6-0362/2007
Explanations of vote
P6_CRE(2007)09-25
Tuesday, 25 September 2007
html 
A6-0309/2007 | A6-0310/2007
ACP-EU Joint Parliamentary Assembly (debate)
P6_CRE(2007)06-19
Tuesday, 19 June 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2007)05-23
Wednesday, 23 May 2007
html 
A6-0068/2007
The economic partnership agreements (debate)
P6_CRE(2007)05-22
Tuesday, 22 May 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2007)04-25
Wednesday, 25 April 2007
html 
A6-0086/2007 | A6-0079/2007 | A6-0063/2007 | A6-0081/2007 | A6-0070/2007
1 2 3 4 5
Pravna obavijest