Rasprave
47 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Carlotti Marie-Arlette"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5
Budget aid for developing countries (debate)
P6_CRE(2007)02-14
Wednesday, 14 February 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2007)02-01
Thursday, 1 February 2007
html 
A6-0325/2006
Amendment of the ACP-EC Partnership Agreement (debate)
P6_CRE(2007)01-17
Wednesday, 17 January 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)12-13
Wednesday, 13 December 2006
html 
A6-0345/2006
Financing instrument for development cooperation – A financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories (debate)
P6_CRE(2006)12-12
Tuesday, 12 December 2006
html 
Export of toxic waste to Africa – Use of criminal law to protect the environment (debate)
P6_CRE(2006)10-25
Wednesday, 25 October 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)09-28
Thursday, 28 September 2006
html 
A6-0266/2006
Situation in Darfur (debate)
P6_CRE(2006)09-27
Wednesday, 27 September 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Development and migration (debate)
P6_CRE(2006)07-06
Thursday, 6 July 2006
html 
1 2 3 4 5
Pravna obavijest