Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд (кратко представяне)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Състояние на преговорите по пакета „Kлимат и енергетика“ (разискване)
P6_CRE-REV(2008)12-04
четвъртък, 4 декември 2008 г.
html 
Задължения за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества (разискване)
P6_CRE-REV(2008)11-18
вторник, 18 ноември 2008 г.
html 
Задължения за оповестяване и езиков превод на определени видове дружества (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2008)11-18
вторник, 18 ноември 2008 г.
html 
Европейска статистика (разискване)
P6_CRE-REV(2008)11-18
вторник, 18 ноември 2008 г.
html 
Европейска статистика (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2008)11-18
вторник, 18 ноември 2008 г.
html 
Механизъм, осигуряващ финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки - Финансова подкрепа за държавите-членки (разискване)
P6_CRE-REV(2008)11-18
вторник, 18 ноември 2008 г.
html 
ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателства (разискване)
P6_CRE-REV(2008)11-17
понеделник, 17 ноември 2008 г.
html 
Общ режим на облагане с акцизи (разискване)
P6_CRE-REV(2008)11-17
понеделник, 17 ноември 2008 г.
html 
Подготовка на Европейския съвет, включително състоянието на световната финансова система (продължeние на разискването)
P6_CRE-REV(2008)10-08
сряда, 8 октомври 2008 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация