Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Време за въпроси (Комисия)
P6_CRE(2009)03-10
вторник, 10 март 2009 г.
html 
Време за въпроси (Комисия) (2)
P6_CRE(2009)03-10
вторник, 10 март 2009 г.
html 
Време за въпроси (Комисия) (3)
P6_CRE(2009)03-10
вторник, 10 март 2009 г.
html 
Време за въпроси (Комисия) (4)
P6_CRE(2009)03-10
вторник, 10 март 2009 г.
html 
Време за въпроси (Комисия) (5)
P6_CRE(2009)03-10
вторник, 10 март 2009 г.
html 
Време за въпроси (Комисия) (6)
P6_CRE(2009)03-10
вторник, 10 март 2009 г.
html 
Преглед на Европейския инструмент за съседство и партньорство (разискване)
P6_CRE(2009)02-18
сряда, 18 февруари 2009 г.
html 
Преглед на Европейския инструмент за съседство и партньорство (разискване) (2)
P6_CRE(2009)02-18
сряда, 18 февруари 2009 г.
html 
Финансиране на действия, различни от официалната помощ за развитие, в страни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1905/2006 (разискване)
P6_CRE(2009)02-18
сряда, 18 февруари 2009 г.
html 
Финансиране на действия, различни от официалната помощ за развитие, в страни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1905/2006 (разискване) (2)
P6_CRE(2009)02-18
сряда, 18 февруари 2009 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация