Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών - Διαφάνεια των θεσμικών επενδυτών (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-22
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Πραξικόπημα στη Μαυριτανία
P6_CRE(2008)09-04
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Πραξικόπημα στη Μαυριτανία (2)
P6_CRE(2008)09-04
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού στο Ιράν
P6_CRE(2008)09-04
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου