Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Κοινοτική πολιτική για το θαλάσσιο περιβάλλον (συζήτηση)
P6_CRE(2007)12-10
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
html 
Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη (συζήτηση)
P6_CRE(2007)12-10
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007
html 
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας – Κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου