Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Ο περιφερειακός αντίκτυπος των σεισμών (συζήτηση)
P6_CRE(2007)11-13
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007
html 
Διακήρυξη συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια - Ευρωπαϊκή Ένωση και ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)
P6_CRE(2007)11-13
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007
html 
Διακήρυξη συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια - Ευρωπαϊκή Ένωση και ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2007)11-13
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)10-25
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007
html 
A6-0404/2007
Διεθνής συνθήκη για την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (συζήτηση)
P6_CRE(2007)10-24
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2007)10-24
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2007)10-24
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2007)10-24
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2007)10-24
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου