Arutelud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, dos Santos Manuel" kohta leiti 881 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Kodanikuühiskonna dialoogi arendamise väljavaated Lissaboni lepingu põhjal (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Kodanikuühiskonna dialoogi arendamise väljavaated Lissaboni lepingu põhjal (lühiettekanne) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus 2007-2008 (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus 2007-2008 (lühiettekanne) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Ettepanek võtta üle, rakendada ja jõustada direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Ettepanek võtta üle, rakendada ja jõustada direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (lühiettekanne) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Ühine kalanduspoliitika ja ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalavarude majandamisel (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Ühine kalanduspoliitika ja ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalavarude majandamisel (lühiettekanne) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
Direktiivi 2002/73/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega) ülevõtmine ja kohaldamine (lühiettekanne)
P6_CRE(2009)01-12
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave