Puheenvuorot
881 osumaa haulle "6. vaalikausi, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketurva (lyhyt esittely)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
Lissabonin sopimuksen mukaisen kansalaisvuoropuhelun kehitysnäkymät (lyhyt esittely)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
Lissabonin sopimuksen mukaisen kansalaisvuoropuhelun kehitysnäkymät (lyhyt esittely) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
Julkinen talous EMUssa 2007–2008 (lyhyt esittely)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
Julkinen talous EMUssa 2007–2008 (lyhyt esittely) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
Sopimattomista elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sähkömarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen (lyhyt esittely)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
Sopimattomista elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sähkömarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen (lyhyt esittely) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
YKP ja ekosysteemiperustainen lähestymistapa kalastuksen hoidossa (lyhyt esittely)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
YKP ja ekosysteemiperustainen lähestymistapa kalastuksen hoidossa (lyhyt esittely) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/73/EY täytäntöönpano ja soveltaminen (lyhyt esittely)
P6_CRE(2009)01-12
Maanantai 12. tammikuuta 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus