Rasprave
881 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, dos Santos Manuel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bi-annual evaluation of the EU-Belarus dialogue (debate)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
Bi-annual evaluation of the EU-Belarus dialogue (debate) (2)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
Bi-annual evaluation of the EU-Belarus dialogue (debate) (3)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
Bi-annual evaluation of the EU-Belarus dialogue (debate) (4)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
European conscience and totalitarianism (debate)
P6_CRE(2009)03-25
Wednesday, 25 March 2009
html 
Court of Auditors Special Report No 10/2008 on ‘EC Development Assistance to Health Services in Sub-Saharan Africa’ (debate)
P6_CRE(2009)03-11
Wednesday, 11 March 2009
html 
Implementation of the Single Euro Payments Area (SEPA) (debate)
P6_CRE(2009)03-11
Wednesday, 11 March 2009
html 
Implementation of the Single Euro Payments Area (SEPA) (debate) (2)
P6_CRE(2009)03-11
Wednesday, 11 March 2009
html 
Sri Lanka (debate)
P6_CRE(2009)03-11
Wednesday, 11 March 2009
html 
Sri Lanka (debate) (2)
P6_CRE(2009)03-11
Wednesday, 11 March 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest