Razprave
Rezultati: 881 za besede: "6. mandat, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni (kratka predstavitev)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (kratka predstavitev)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (kratka predstavitev) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 (kratka predstavitev)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 (kratka predstavitev) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
Prenos, izvajanje in izvrševanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (kratka predstavitev)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
Prenos, izvajanje in izvrševanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (kratka predstavitev) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva (kratka predstavitev)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva (kratka predstavitev) (2)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
Izvrševanje načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (kratka predstavitev)
P6_CRE(2009)01-12
Ponedeljek, 12. januar 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo