Разисквания
21 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
Финансово управление на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд – Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ – Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР (разискване)
P6_CRE(2009)04-01
сряда, 1 април 2009 г.
html 
Годишен доклад за 2007 г. относно главните аспекти и основните решения в ОВППС – Европейска стратегия за сигурност и ЕПСО – Ролята на НАТО в архитектурата на сигурността на ЕС (разискване)
P6_CRE(2009)02-18
сряда, 18 февруари 2009 г.
html 
Пускане на пазара и използване на фуражи (разискване)
P6_CRE(2009)02-05
четвъртък, 5 февруари 2009 г.
html 
Превоз на животни (разискване)
P6_CRE(2009)01-15
четвъртък, 15 януари 2009 г.
html 
Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (разискване)
P6_CRE-REV(2008)12-16
вторник, 16 декември 2008 г.
html 
Състояние на преговорите по пакета „Kлимат и енергетика“ (разискване)
P6_CRE-REV(2008)12-04
четвъртък, 4 декември 2008 г.
html 
Демографски тенденции - икономическо и социално въздействие (разискване)
P6_CRE-REV(2008)11-19
сряда, 19 ноември 2008 г.
html 
Програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) (разискване)
P6_CRE-REV(2008)10-20
понеделник, 20 октомври 2008 г.
html 
Стабилизация на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност (разискване)
P6_CRE-REV(2008)07-08
вторник, 8 юли 2008 г.
html 
Устойчиво земеделие и биогаз (разискване)
P6_CRE-REV(2008)03-11
вторник, 11 март 2008 г.
html 
1 2 3
Правна информация