Разисквания
21 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
Четвърти доклад за икономическо и социално сближаване - Eвропейска програма за действие за териториално развитие и териториално сближаване (разискване)
P6_CRE-REV(2008)02-21
четвъртък, 21 февруари 2008 г.
html 
Стратегия на ЕС за Централна Азия (разискване)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
По-ефективна политика на ЕС за Южен Кавказ: от обещания към действия - Нов регионалнополитически подход към Черно море (разискване)
P6_CRE-REV(2008)01-16
сряда, 16 януари 2008 г.
html 
Мерки на Комисията в периода 2008 - 2013 г. за дистанционно наблюдение в рамките на Общата селскостопанска политика (разискване)
P6_CRE-REV(2008)01-15
вторник, 15 януари 2008 г.
html 
Летищни такси (разискване)
P6_CRE-REV(2008)01-14
понеделник, 14 януари 2008 г.
html 
Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (разискване)
P6_CRE-REV(2007)11-28
сряда, 28 ноември 2007 г.
html 
Европейските интереси: постигане на успех в ерата на глобализацията (разискване)
P6_CRE-REV(2007)11-14
сряда, 14 ноември 2007 г.
html 
Укрепване на европейската политика на добросъседство - Положението в Грузия (разискване)
P6_CRE-REV(2007)11-14
сряда, 14 ноември 2007 г.
html 
Отношения между Европейския съюз и Сърбия (разискване)
P6_CRE-REV(2007)10-24
сряда, 24 октомври 2007 г.
html 
Бюджет 2008: раздел ІІІ - Бюджет 2008 (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (разискване)
P6_CRE-REV(2007)10-23
вторник, 23 октомври 2007 г.
html 
1 2 3
Правна информация