Συζητήσεις
21 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση – Νέοι τύποι εξόδων που είναι επιλέξιμοι για συνδρομή από το ΕΚΤ – Επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά την κατασκευή κατοικιών (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το ΕΤΠΑ) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-01
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009
html 
Ετήσια Έκθεση (2007) για τις κύριες πλευρές και τις βασικές επιλογές της CFSP (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας) –Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας και ESDP (Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας) – Ο ρόλος του NATO στο οικοδόμημα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-18
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009
html 
Διάθεση στην αγορά και χρήση ζωοτροφών (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-05
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009
html 
Μεταφορά των ζώων (συζήτηση)
P6_CRE(2009)01-15
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009
html 
Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (συζήτηση)
P6_CRE(2008)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008
html 
Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο «Κλίμα» και την ενέργεια (συζήτηση)
P6_CRE(2008)12-04
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008
html 
Δημογραφικές τάσεις – Οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-19
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008
html 
Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) (συζήτηση)
P6_CRE(2008)10-20
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008
html 
Σταθεροποίηση του Αφγανιστάν: προκλήσεις για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα (συζήτηση)
P6_CRE(2008)07-08
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008
html 
Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008
html 
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου