Συζητήσεις
21 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
4η έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή – Παρακολούθηση της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας – Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή (συζήτηση)
P6_CRE(2008)02-21
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008
html 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κεντρική Ασία (συζήτηση)
P6_CRE(2008)02-19
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008
html 
Αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο: από τις υποσχέσεις στις πράξεις - Προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-16
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008
html 
Δράσεις που θα αναληφθούν μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-15
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008
html 
Αερολιμενικά τέλη (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-14
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008
html 
Έλεγχος απόκτησης και κατοχής όπλων (συζήτηση)
P6_CRE(2007)11-28
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007
html 
Το ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (συζήτηση)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας – Κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)
P6_CRE(2007)11-14
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2007
html 
Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας (συζήτηση)
P6_CRE(2007)10-24
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007
html 
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2008 (τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
P6_CRE(2007)10-23
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007
html 
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου