Arutelud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Pohjamo Samuli" kohta leiti 21 vaste(t)  
1 2 3
Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond: finantsjuhtimist käsitlevad sätted – Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid – Eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkus Euroopa Regionaalarengu Fondi raames (arutelu)
P6_CRE(2009)04-01
Kolmapäev, 1. aprill 2009
html 
Nõukogu 2007. aasta aruanne ÜVJP peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta – Euroopa julgeolekustrateegia ja EJKP – NATO roll ELi julgeolekustruktuuris (arutelu)
P6_CRE(2009)02-18
Kolmapäev, 18. veebruar 2009
html 
Sööda turuleviimine ja kasutamine (arutelu)
P6_CRE(2009)02-05
Neljapäev, 5. veebruar 2009
html 
Loomade vedamine (arutelu)
P6_CRE(2009)01-15
Neljapäev, 15. jaanuar 2009
html 
Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (arutelu)
P6_CRE(2008)12-16
Teisipäev, 16. detsember 2008
html 
Kliimamuutuse ja energia paketi läbirääkimiste seis (arutelu)
P6_CRE(2008)12-04
Neljapäev, 4. detsember 2008
html 
Demograafilised arengusuunad – majanduslik ja sotsiaalne mõju (arutelu)
P6_CRE(2008)11-19
Kolmapäev, 19. november 2008
html 
Programm Erasmus Mundus 2009–2013 (arutelu)
P6_CRE(2008)10-20
Esmaspäev, 20. oktoober 2008
html 
Afganistani stabiliseerimine: väljakutsed ELile ja rahvusvahelisele üldsusele (arutelu)
P6_CRE(2008)07-08
Teisipäev, 8. juuli 2008
html 
Säästev põllumajandus ja biogaas: ELi õigusaktide läbivaatamise vajadus (arutelu)
P6_CRE(2008)03-11
Teisipäev, 11. märts 2008
html 
1 2 3
Õigusalane teave