Debates
Meklēšanas rezultāti: 21 ar "6. parlamentārais sasaukums, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
Ceturtais ziņojums par kohēziju – Teritoriālā pasākumu plāna un Leipcigas hartas īstenošana - Eiropas telpiskās attīstības un teritoriālās kohēzijas rīcības programmas izstrāde (debates)
P6_CRE(2008)02-21
Ceturtdien, 2008. gada 21. februāris
html 
ES stratēģija attiecībā uz Vidusāziju (debates)
P6_CRE(2008)02-19
Otrdien, 2008. gada 19. februāris
html 
Efektīvāka ES politika attiecībā uz Dienvidkaukāzu - no solījumiem uz rīcību - Jauna pieeja Melnās jūras reģionālās politikas jomā (debates)
P6_CRE(2008)01-16
Trešdien, 2008. gada 16. janvāris
html 
Komisijas pasākumi 2008. – 2013. gadam, izmantojot attālās izpētes pielietojuma iespējas saskaņā ar KLP (debates)
P6_CRE(2008)01-15
Otrdien, 2008. gada 15. janvāris
html 
Lidostu nodevas (debates)
P6_CRE(2008)01-14
Pirmdien, 2008. gada 14. janvāris
html 
Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (debates)
P6_CRE(2007)11-28
Trešdien, 2007. gada 28. novembris
html 
Eiropas intereses — panākumi globalizācijas laikmetā (debates)
P6_CRE(2007)11-14
Trešdien, 2007. gada 14. novembris
html 
Eiropas kaimiņattiecību politikas stiprināšana – Stāvoklis Gruzijā (debates)
P6_CRE(2007)11-14
Trešdien, 2007. gada 14. novembris
html 
Eiropas Savienības un Serbijas attiecības (debates)
P6_CRE(2007)10-24
Trešdien, 2007. gada 24. oktobris
html 
2008. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa) - 2008. gada vispārējā budžeta projekts ( I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX iedaļa) (debates)
P6_CRE(2007)10-23
Otrdien, 2007. gada 23. oktobris
html 
1 2 3
Juridisks paziņojums