Debatten
21 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer - Nieuwe kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ESF - Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficiënte en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting (debat)
P6_CRE(2009)04-01
Woensdag 1 april 2009
html 
Jaarlijks verslag (2007) over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het GBVB - De Europese veiligheidsstrategie en het EVDB - Rol van de NAVO in de veiligheidsstructuur van de EU (debat)
P6_CRE(2009)02-18
Woensdag 18 februari 2009
html 
In de handel brengen en gebruik van diervoeders (debat)
P6_CRE(2009)02-05
Donderdag 5 februari 2009
html 
Vervoer van dieren (debat)
P6_CRE(2009)01-15
Donderdag 15 januari 2009
html 
Energie uit hernieuwbare bronnen (debat)
P6_CRE(2008)12-16
Dinsdag 16 december 2008
html 
Stand van de onderhandelingen over het klimaat- en energiepakket (debat)
P6_CRE(2008)12-04
Donderdag 4 december 2008
html 
Demografische tendensen: economische en sociale gevolgen (debat)
P6_CRE(2008)11-19
Woensdag 19 november 2008
html 
Erasmus Mundus-programma (2009-2013) (debat)
P6_CRE(2008)10-20
Maandag 20 oktober 2008
html 
Stabilisering in Afghanistan: uitdagingen voor de EU en de internationale gemeenschap (debat)
P6_CRE(2008)07-08
Dinsdag 8 juli 2008
html 
Duurzame landbouw en biogas: noodzaak tot herziening van de EU-wetgeving (debat)
P6_CRE(2008)03-11
Dinsdag 11 maart 2008
html 
1 2 3
Juridische mededeling