Rozpravy
Výsledky: 21 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia – Nové druhy nákladov oprávnených na príspevok z ESF – Investície do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania (rozprava)
P6_CRE(2009)04-01
Streda, 1. apríla 2009
html 
Výročná správa za rok 2007 o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP – Európska bezpečnostná stratégia a EBOP – Úloha NATO v bezpečnostnej štruktúre EÚ (rozprava)
P6_CRE(2009)02-18
Streda, 18. februára 2009
html 
Umiestňovanie krmív na trh a ich používanie (rozprava)
P6_CRE(2009)02-05
Štvrtok, 5. februára 2009
html 
Preprava zvierat (rozprava)
P6_CRE(2009)01-15
Štvrtok, 15. januára 2009
html 
Energia vyrábaná z obnoviteľných zdrojov (rozprava)
P6_CRE(2008)12-16
Utorok, 16. decembra 2008
html 
Stav rokovaní o klimatickom a energetickom balíku (rozprava)
P6_CRE(2008)12-04
Štvrtok, 4. decembra 2008
html 
Demografické trendy – Hospodárske a sociálne dopady (rozprava)
P6_CRE(2008)11-19
Streda, 19. novembra 2008
html 
Program Erasmus Mundus (2009 – 2013) (rozprava)
P6_CRE(2008)10-20
Pondelok, 20. októbra 2008
html 
Stabilizácia Afganistanu: výzvy pre EÚ a medzinárodné spoločenstvo (rozprava)
P6_CRE(2008)07-08
Utorok, 8. júla 2008
html 
K trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu a bioplynu: preskúmanie zákona EÚ (rozprava)
P6_CRE(2008)03-11
Utorok, 11. marca 2008
html 
1 2 3
Právne oznámenie