Rozpravy
Výsledky: 21 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti – Vykonávanie územnej agendy a Lipskej charty (rozprava)
P6_CRE(2008)02-21
Štvrtok, 21. februára 2008
html 
Stratégia EÚ pre strednú Áziu (rozprava)
P6_CRE(2008)02-19
Utorok, 19. februára 2008
html 
Účinnejšia politika EÚ pre Južný Kaukaz – Nová regionálna koncepcia pre čiernomorskú oblasť (rozprava)
P6_CRE(2008)01-16
Streda, 16. januára 2008
html 
Opatrenia, ktoré sa majú vykonávať technikami diaľkového pozorovania implementovanými v rámci SPP (rozprava)
P6_CRE(2008)01-15
Utorok, 15. januára 2008
html 
Letiskové poplatky (rozprava)
P6_CRE(2008)01-14
Pondelok, 14. januára 2008
html 
Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (rozprava)
P6_CRE(2007)11-28
Streda, 28. novembra 2007
html 
Európsky záujem: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie (rozprava)
P6_CRE(2007)11-14
Streda, 14. novembra 2007
html 
Posilňovanie Európskej susedskej politiky – Situácia v Gruzínsku (rozprava)
P6_CRE(2007)11-14
Streda, 14. novembra 2007
html 
Vzťahy medzi EÚ a Srbskom (rozprava)
P6_CRE(2007)10-24
Streda, 24. októbra 2007
html 
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiel III) – Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX) (rozprava)
P6_CRE(2007)10-23
Utorok, 23. októbra 2007
html 
1 2 3
Právne oznámenie