Debatter
21 träff(ar) för "6:e valperioden, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om finansiell förvaltning - Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF - Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i samband med bostäder (ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden) (debatt)
P6_CRE(2009)04-01
Onsdagen den 1 april 2009
html 
Årlig rapport (2007) om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) - EU:s säkerhetsstrategi och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) - Natos roll i EU:s säkerhetsuppbyggnad (debatt)
P6_CRE(2009)02-18
Onsdagen den 18 februari 2009
html 
Utsläppande på marknaden och användning av foder (debatt)
P6_CRE-REV(2009)02-05
Torsdagen den 5 februari 2009
html 
Skydd av djur under transport (debatt)
P6_CRE(2009)01-15
Torsdagen den 15 januari 2009
html 
Förnybar energi (debatt)
P6_CRE(2008)12-16
Tisdagen den 16 december 2008
html 
Förhandlingsläget när det gäller klimat- och energipaketet (debatt)
P6_CRE(2008)12-04
Torsdagen den 4 december 2008
html 
Demografiska tendenser - Ekonomiska och sociala konsekvenser (debatt)
P6_CRE(2008)11-19
Onsdagen den 19 november 2008
html 
Programmet Erasmus Mundus (2009–2013) (debatt)
P6_CRE(2008)10-20
Måndagen den 20 oktober 2008
html 
Afghanistans stabilisering: utmaningar för EU och det internationella samfundet (debatt)
P6_CRE(2008)07-08
Tisdagen den 8 juli 2008
html 
Hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen (debatt)
P6_CRE(2008)03-11
Tisdagen den 11 mars 2008
html 
1 2 3
Rättsligt meddelande