Debatter
21 träff(ar) för "6:e valperioden, Pohjamo Samuli"  
1 2 3
Fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen - Uppföljning av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning (debatt)
P6_CRE(2008)02-21
Torsdagen den 21 februari 2008
html 
En EU-strategi för Centralasien (debatt)
P6_CRE(2008)02-19
Tisdagen den 19 februari 2008
html 
En effektivare EU-politik för södra Kaukasien: från löften till handling - En ny strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet (debatt)
P6_CRE(2008)01-16
Onsdagen den 16 januari 2008
html 
Åtgärder att vidta genom fjärranalystillämpningar som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (debatt)
P6_CRE(2008)01-15
Tisdagen den 15 januari 2008
html 
Flygplatsavgifter (debatt)
P6_CRE(2008)01-14
Måndagen den 14 januari 2008
html 
Kontroll av förvärv och innehav av vapen (debatt)
P6_CRE(2007)11-28
Onsdagen den 28 november 2007
html 
Det europeiska intresset - För framgång i en globaliserad värld (debatt)
P6_CRE(2007)11-14
Onsdagen den 14 november 2007
html 
Stärkande av den europeiska grannskapspolitiken - Situationen i Georgien (debatt)
P6_CRE(2007)11-14
Onsdagen den 14 november 2007
html 
Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien (debatt)
P6_CRE(2007)10-24
Onsdagen den 24 oktober 2007
html 
Förslag till allmän budget 2008 (avsnitt III) – Förslag till allmän budget 2008 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debatt)
P6_CRE(2007)10-23
Tisdagen den 23 oktober 2007
html 
1 2 3
Rättsligt meddelande