Разисквания
34 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Flasarová Věra"  
1 2 3 4
Програма за сътрудничество със специалисти от трети държави в областта на аудиовизуалните медии MEDIA Mundus: (разискване)
P6_CRE(2009)05-07
четвъртък, 7 май 2009 г.
html 
Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица – Бременни работнички (разискване)
P6_CRE(2009)05-04
понеделник, 4 май 2009 г.
html 
Ролята на културата в развитието на европейските региони (разискване)
P6_CRE(2009)03-26
четвъртък, 26 март 2009 г.
html 
Стратегия на Европейския съюз по отношение на Беларус (разискване)
P6_CRE(2009)01-14
сряда, 14 януари 2009 г.
html 
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P6_CRE-REV(2008)12-15
понеделник, 15 декември 2008 г.
html 
Еднакво заплащане за мъже и жени (разискване)
P6_CRE-REV(2008)11-17
понеделник, 17 ноември 2008 г.
html 
Равенство между жените и мъжете — 2008 г. (разискване)
P6_CRE-REV(2008)09-02
вторник, 2 септември 2008 г.
html 
Иран: екзекуция на малолетни престъпници
P6_CRE-REV(2008)06-19
четвъртък, 19 юни 2008 г.
html 
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P6_CRE-REV(2008)06-04
сряда, 4 юни 2008 г.
html 
Задържане на политически опоненти в Беларус (разискване)
P6_CRE-REV(2008)05-22
четвъртък, 22 май 2008 г.
html 
1 2 3 4
Правна информация