Συζητήσεις
34 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Flasarová Věra"  
1 2 3 4
Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P6_CRE(2006)02-01
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2006
html 
Λευκορωσία
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης
P6_CRE(2005)07-05
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005
html 
Οργάνωση του χρόνου εργασίας
P6_CRE(2005)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2005
html 
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου