Разисквания
109 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Moraes Claude"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Commission Question Time
P6_CRE(2006)11-14
Tuesday, 14 November 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)10-26
Thursday, 26 October 2006
html 
A6-0308/2006
The basic salaries and allowances applicable to Europol staff (vote)
P6_CRE(2006)10-12
Thursday, 12 October 2006
html 
Europol's Staff Regulations (vote)
P6_CRE(2006)10-12
Thursday, 12 October 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
A6-0238/2006
Council Question Time
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)07-06
Thursday, 6 July 2006
html 
A6-0213/2006
Extraordinary rendition (debate)
P6_CRE(2006)07-05
Wednesday, 5 July 2006
html 
Mutual information procedure Integration of immigrants in the European Union European Union immigration policy (debate)
P6_CRE(2006)07-05
Wednesday, 5 July 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)07-04
Tuesday, 4 July 2006
html 
A6-0201/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Правна информация