Συζητήσεις
109 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2006)11-14
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)10-26
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006
html 
A6-0308/2006
Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ (ψηφοφορία)
P6_CRE(2006)10-12
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006
html 
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ (ψηφοφορία)
P6_CRE(2006)10-12
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)09-06
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006
html 
A6-0238/2006
Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2006)09-06
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)07-06
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006
html 
A6-0213/2006
Εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων (συζήτηση)
P6_CRE(2006)07-05
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006
html 
Διαδικασία αμοιβαίας πληροφόρησης στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης - Ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
P6_CRE(2006)07-05
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)07-04
Τρίτη 4 Ιουλίου 2006
html 
A6-0201/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου