Разисквания
115 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Cohn-Bendit Daniel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение: вж. протокола
P7_CRE(2009)07-15
сряда, 15 юли 2009 г.
html 
Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение: вж. протокола (2)
P7_CRE(2009)07-15
сряда, 15 юли 2009 г.
html 
Иран (разискване)
P7_CRE(2009)07-15
сряда, 15 юли 2009 г.
html 
Иран (разискване) (2)
P7_CRE(2009)07-15
сряда, 15 юли 2009 г.
html 
Избор на заместник-председатели (първо второ и трето гласуване)
P7_CRE(2009)07-14
вторник, 14 юли 2009 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Правна информация