Συζητήσεις
115 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Cohn-Bendit Daniel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
P7_CRE(2009)07-15
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009
html 
Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά (2)
P7_CRE(2009)07-15
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009
html 
Ιράν (συζήτηση)
P7_CRE(2009)07-15
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009
html 
Ιράν (συζήτηση) (2)
P7_CRE(2009)07-15
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009
html 
Εκλογή των Αντιπροέδρων (πρώτος, δεύτερος και τρίτος γύρος της ψηφοφορίας)
P7_CRE(2009)07-14
Τρίτη 14 Ιουλίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου