Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Cohn-Bendit Daniel" kohta leiti 115 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 aastat I maailmasõjast - õppetunnid ja Euroopa tulevik (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (lõpphääletus)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
ELi–Šveitsi suhted (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames – läbirääkimiste tulemused (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 - Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Tööplaan
P7_CRE-REV(2013)11-18
Esmaspäev, 18. november 2013
html 
Tööplaan (2)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Esmaspäev, 18. november 2013
html 
Päevakorra muutmine
P7_CRE-REV(2013)10-23
Kolmapäev, 23. oktoober 2013
html 
Päevakorra muutmine (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Kolmapäev, 23. oktoober 2013
html 
Euroopa Ülemkogu kohtumise (24.-25. oktoober 2013) ettevalmistamine (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Kolmapäev, 23. oktoober 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Õigusalane teave