Rasprave
115 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Cohn-Bendit Daniel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 godina nakon Prvog svjetskog rata: pouke koje treba izvući i budućnost Europe (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Razrješnica za 2012.: Europski parlament (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Srijeda, 16. travnja 2014.
html 
Odnosi EU-a i Švicarske (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Ujednačena pravila i ujednačen postupak za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka: ishod pregovora (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Četvrtak, 6. veljače 2014.
html 
Višegodišnji financijski okvir 2014. – 2020. - Međuinstitucionalni sporazum o proračunskoj disciplini, suradnji na proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Plan rada
P7_CRE-REV(2013)11-18
Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
html 
Plan rada (2)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
html 
Izmjena dnevnog reda
P7_CRE-REV(2013)10-23
Srijeda, 23. listopada 2013.
html 
Izmjena dnevnog reda (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Srijeda, 23. listopada 2013.
html 
Pripreme za sjednicu Europskog vijeća (od 24. do 25. listopada 2013.) (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Srijeda, 23. listopada 2013.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pravna obavijest