Rasprave
115 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Cohn-Bendit Daniel"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Signature of acts adopted under codecision: see Minutes
P7_CRE(2009)07-15
Wednesday, 15 July 2009
html 
Signature of acts adopted under codecision: see Minutes (2)
P7_CRE(2009)07-15
Wednesday, 15 July 2009
html 
Iran (debate)
P7_CRE(2009)07-15
Wednesday, 15 July 2009
html 
Iran (debate) (2)
P7_CRE(2009)07-15
Wednesday, 15 July 2009
html 
Election of Vice-Presidents (first, second and third ballots)
P7_CRE(2009)07-14
Tuesday, 14 July 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pravna obavijest