Debatten
115 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Cohn-Bendit Daniel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: te trekken lering en toekomst van Europa (debat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Kwijting 2012: Europees Parlement (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) (eindstemming)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Betrekkingen EU-Zwitserland (debat)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Eenvormige regels en procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds: resultaten van de onderhandelingen (debat)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Meerjarig financieel kader 2014-2020 - Interinstitutioneel akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer (debat)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Regeling van de werkzaamheden
P7_CRE-REV(2013)11-18
Maandag 18 november 2013
html 
Regeling van de werkzaamheden (2)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Maandag 18 november 2013
html 
Wijziging agenda
P7_CRE-REV(2013)10-23
Woensdag 23 oktober 2013
html 
Wijziging agenda (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Woensdag 23 oktober 2013
html 
Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (24-25 oktober 2013) (debat)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Woensdag 23 oktober 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling