Debatter
115 träff(ar) för "7:e valperioden, Cohn-Bendit Daniel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
P7_CRE(2009)07-15
Onsdagen den 15 juli 2009
html 
Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet (2)
P7_CRE(2009)07-15
Onsdagen den 15 juli 2009
html 
Iran (debatt)
P7_CRE(2009)07-15
Onsdagen den 15 juli 2009
html 
Iran (debatt) (2)
P7_CRE(2009)07-15
Onsdagen den 15 juli 2009
html 
Val av vice talmän (första, andra och tredje valomgången)
P7_CRE(2009)07-14
Tisdagen den 14 juli 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande